Poliizosiyanurat (PIR / Sandviç Panel Hammaddeler)
Poliüretan köpüğün ana bileşenlerinden izosiyanatın kendisi gibi başka bir izosiyanat molekülleri ile reaksiyona girmesi sağlanarak poliizosiyanurat (PIR, poliizo) adı verilen yeni bir makro molekül yapı oluşmaktadır.

Poliüretan köpüğün ana bileşenlerinden izosiyanatın kendisi gibi başka bir izosiyanat molekülleri ile reaksiyona girmesi sağlanarak poliizosiyanurat (PIR, poliizo) adı verilen yeni bir makro molekül yapı oluşmaktadır. Poliizosiyanurat(PIR), PMDI (polimerik metil difenil izosiyanat) ya da MDI ile poliol arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşur ve Poliizosiyanurat’ı Poliüretan’dan ayıran, MDI ile poliol bileşenlerinin karışım miktarlarıdır. PIR üretiminde kullanılan MDI miktarı daha fazladır ve poliol dışında kendileri ile de reaksiyona girmeleri sağlanır. Sonuçta yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılığı daha yüksek izosiyanurat zincirleri oluşur. Bu zincirler normal poliüretan zincirlerinden daha kuvvetlidir. Yapısındaki farklılık nedeniyle yanabilirliği ve duman oluşumu PUR’a göre oldukça düşüktür. Kapalı hücre yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlayabilmektedir.
 
 
Pro WEB